Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης


Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

  • 3 Αυγούστου 2016

Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η ενεργοποίηση του Β’ κύκλου για υποβολές επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος.

Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που είναι επιλέξιμα με τον Νόμο 4399/16, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 4 α του Άρθρου 7 του νόμου 4399/16 (Τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς « Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού » επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων:

α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,

β) αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα γιατην οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

ββ) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα τουεπενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρουςτης αγοράς,

δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνταιαπό τις επιλέξιμες δαπάνες, και

εε) η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

γ) μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουνστην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

δ) αγορά μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τους περιορισμούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 καιτης περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.

Είδος ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

Ύψος Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης με κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος. Επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται επί τυχαίου δείγματος σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.