Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης


Επενδυτικά σχέδια

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου …

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Για την υπαγωγή στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 θα πρέπει καταρχήν να πληρούνται οι παρακάτω βασικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής: Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης …

Δραστηριότητες

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου (εξαιρέσεις). Ακολουθεί παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων. Η πλήρης ανάλυση περιγράφεται, όπως …

Είδη Κινήτρων

Φορολογική απαλλαγή Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της …

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Το κίνητρο της φοροαπαλλαγής και του leasing υπολογίζεται στο αναγραφόμενο στον άνωθεν πίνακα μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης, …