Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης


Διάθεση Κεφαλαίων

Διάθεση Κεφαλαίων

  • 11 Ιανουαρίου 2022

Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαί­ων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋ­ποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανεί­ων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής τα «Δάνεια ΤΑΑ») θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συ­νολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματο­δοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επεν­δυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα (στο εξής τα «Δάνεια Συγχρηματοδότησης»).

Όροι και Προϋποθέσεις

Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρού­σας ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποίησει επιλέξιμη επένδυση, και:

α) Δεν αποτελεί:

αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμ­βάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας  αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβά­νονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανο­νισμού (ΕΕ) 2016/1675, όπως εκάστοτε ισχύει, αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολο­γήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη- συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά­πτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φο­ρολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμ­βάνεται στη «Δημόσια Δήλωση» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Περαιτέρω προϋποθέσεις και εξειδίκευση της περ. α) δύναται να ορίζονται στην οικεία σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπι­στωτικών θεσμών, κατά περίπτωση.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματο­πιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξο­να της Πράσινης Μετάβασης, (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241) και κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 20,8% των διαθέ­σιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Ψηφιακής Με­τάβασης (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241).

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.